ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ

Kharar, SAS Nagar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98767 - 29056)
Email: (singhbhatia71@gmail.com)

Title
ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੰਮ ਆਇਆ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਅਤੀਤ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ’ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਹੱਡੀ ਰਚੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ --- ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਐਸ਼ਾਂ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਸੜ ਨਾ, ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਇੰਝ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਜੋਤ’ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਰੇਲ ਸਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ --- ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ
ਕੋਠਾ ਉੱਸਰਿਆ, ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ … ---ਨਵਦੀਪ ਭਾਟੀਆ