ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 93163 - 11677)
Email: (darshansriar@gmail.com)

Title
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ! --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਕਲ੍ਹਾ ਕਲੰਦਰ ਵੱਸੇ, ਘੜਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨੱਸੇ! --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੋਟਰ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਹੀਂ! --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਮੁੱਦੇ! --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੋਕਾਈ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਾਤ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਅਨੇ! --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ! --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਇਕਾਂਤਵਾਸ: ਕੰਧ ਓਹਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇਤਾ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ