ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ

Phone: (UK: 44 - 77870 - 59333)
Email: (gdhillon4@hotmail.com)

Title
ਚਾਰ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ (10 ਮਈ 2024) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਚਾਰ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ (17 ਦਸੰਬਰ 2023) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਕਵਿਤਾ: ਪੰਜਾਬ (ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿਰੇਟਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਕਵਿਤਾ: ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਪਰਿੰਦੇ (ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਚੇ ਗਵੇਰਾ ਬਾਰੇ ਛੇ ਨਜ਼ਮਾਂ --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ (26 ਜੁਲਾਈ 2023) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜ ਗਜ਼ਲਾਂ (ਯਾਦ ਕਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜ ਗਜ਼ਲਾਂ (ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ...) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਸੱਤ ਗਜ਼ਲਾਂ --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ (30 ਜੂਨ 2022) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਨਜ਼ਮ: ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ (ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮਾਂ) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ (28 ਅਕਤੂਬਰ 2020) --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ