ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ

Shahabad Markanda, Kurukshetra, Haryana, India.
Email: (darshansingh5108@gmail.com)
Mobile: (91 - 94667 - 37933)

Title
ਬਹੁਰੂਪੀਆ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ)
ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ)
ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ)
ਬੇਮੌਸਮੀ ਕੰਬਣੀ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਗੁਆਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ … --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ: ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਚਮਕਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ, ਬੇਨੂਰ ਚਿਹਰੇ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ: ਦੀਵਾ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਕ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੇਡੂ ...? --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਥੱਪੜ ਦੀ ਪੀੜ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਕਹਾਣੀ: ਸਵੇਰ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਲ --- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ