ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ

Roseville, California, USA.
gsg123@hotmail.com
Phone: 916 740 3036

Title
‘ਅਸੀਂ ਲਟਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਨਕ’ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਤੂੰ ਹੁਣ ਏਥੋਂ ਜਾਹ ਰੇ ਮੋਦੀ (ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ - 3 ਜਨਵਰੀ 2021) --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ (26 ਮਈ 2020) --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ: ਗੁਰਚਰਨ ਰਾਮਪੁਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ --- ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾ ‘ਲਿਖਾਰੀ’ (Likhari.org) --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢੱਡ, ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅੱਡ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਚਾਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ
ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਣਗਸ